Metodebøker for helsetjenesten

Dette er en fagportal for metodebøker og prosedyrer. Portalen er utviklet av Sunnsoft Publishing i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
Les mer
Løsningen er utviklet for å forenkle bruken av metodebøker og prosedyrer for helsepersonell. Redaksjonene utarbeider og vedlikeholder det faglige innholdet i metodebøkene. Ansvaret for innholdet i metodebøkene ligger hos redaksjonene. Helsepersonell har selv ansvaret for å kontrollere om metodebøkene er godkjent til bruk på eget HF. Opplysninger om hvilke HF som har godkjent en metodebok finner du på informasjonsflisen under «Mine bøker» og «Installer flere bøker». Har du ønske om å inkludere en metodebok i løsningen, send en e-post til post@sunnsoft.no
Hva er din tilknytning?
Hvorfor spør vi?
Vi ønsker å fremheve bøker og prosedyrer som er spesielt tilpasset dine behov. Vi lagrer valgene dine i nettleseren din, og ikke på våre servere.
  • Helse Sør-Øst
  • Helse Midt-Norge
  • Helse Vest
  • Helse Nord
  • Primærhelsetjenesten