Laboratorietjenester

Laboratoriehåndbok (Ahus)
Laboratoriehåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Akershus universitetssykehus
Om boken
Medisinsk biokjemi (Nasjonal)
Nasjonal brukerhåndbok  •  23.05.2024
Utgiver: Norsk forening for medisinsk biokjemi
Om boken
Klinisk farmakologi (OUS)
Brukerhåndbok  •  07.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Genetikk (OUS)
Brukerhåndbok  •  10.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Mikrobiologi (HMR)
Brukerhåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Helse Møre og Romsdal
Om boken
Laboratoriehåndbok (SI)
Laboratoriehåndbok  •  06.06.2024
Utgiver: Sykehuset Innlandet
Om boken
Laboratoriehåndbok (SiV)
Laboratoriehåndbok  •  07.06.2024
Utgiver: Sykehuset i Vestfold
Om boken
Laboratoriehåndbok (Vestre Viken)
Laboratoriehåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Vestre Viken HF
Om boken
Mikrobiologi (NFMM)
Brukerhåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Norsk forening for medisinsk mikorbiologi
Om boken
Laboratoriehåndbok (SØ)
Laboratoriehåndbok  •  10.06.2024
Godkjent av: SØ
Om boken
Medisinsk biokjemi (OUS)
Brukerhåndbok  •  11.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Immunologi og transfusjonsmedisin (OUS)
Brukerhåndbok  •  10.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Medisinsk mikrobiologi (OUS)
Brukerhåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Patologi (OUS)
Brukerhåndbok  •  04.06.2024
Utgiver: Oslo universitetssykehus
Om boken
Laboratoriehåndbok (SSHF)
Laboratoriehåndbok  •  12.06.2024
Utgiver: Sørlandet sykehus
Om boken
Laboratoriehåndbok (STHF)
labfag  •  26.04.2024
Utgiver: Sykehuset Telemark
Om boken