JC- og BK virus DNA- forbedring av kvantitativ analyse

Fra 13.9.22 er JC- og BK virus DNA kvantitativ analyse forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering.
Grete Kro
13.09.2022 11:31:51

Fra 13.9.22 er JC- og BK virus DNA kvantitativ analyse ved Avdeling for mikrobiologi forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering. Resultatet gis nå ut i internasjonale enheter (IU)/ml i stedet for kopier/ml.  

Tallverdiene for BK virus vil bli lavere enn tidligere, men innenfor 0.5 log som er angitt variasjon for kvantitative PCR-analyser. Tallverdiene for JC-virus vil bli høyere enn tidligere, men innenfor 0.5 log som er angitt variasjon for kvantitative PCR-analyser.

 

Denne informasjonen vil også bli lagt til som analysekommentar.

 Ved spørsmål kan virolog kontaktes på tlf 906 28 040 el 23071101.