FHI-rapport om influensasesongen i Norge 2017-18

Folkehelseinstituttet har nå publisert en rapport om årets influensasesong.
Andreas Lind
10.07.2018 14:48:21

Rapporten forteller blant annet at  årets influensasesong var langvarig og at omfanget av utbruddet derfor ble uvanlig stort. Les rapporten i sin helhet under Influensasesongen i Norge 2017-18 (PDF).