DIPS Arena nedetid, antibiotikaskjema på papir

Ved stopp av elektronisk overføring av prøvesvar (nedetid) grunnet oppdatering av Dips Arena eller tilsvarende, må mikrobiologiske funn og resistens videreformidles telefonisk.
 Foto: Andreas Lind, 2023
Foto: Andreas Lind, 2023
Andreas Lind
17.11.2023 14:02:18

 I slike tilfeller bør vedlagt mal (se under)  skrives ut og benyttes for å sikre riktig informasjonsoverføring.

Ta gjerne kontakt med avdelingen eller se ous.labfag.no ved spørsmål.