Viktig: HMS ved forsendelse av prøver til apekopp-analyse

Molekylær og virologisk seksjon (MoV) på Ullevål sykehus utfører PCR-diagnostikk for apekopper. Apekoppeviruset er definert som smitterisikogruppe 3.
 Wikimedia commons
Wikimedia commons
Andreas Lind
24.06.2022 16:49:07

Dårlig eller ikke merket prøvemateriale utgjør en smitterisiko for vårt laboratoriepersonell.

Vi minner derfor om følgende:

  • Korken på prøveglasset må skrus godt igjen
  • Prøveglasset må legges i separat i transporthylse
  • Både prøveglass, transporthylse og rekvisisjon må merkes tydelig med “mulig apekopper” og sendes i egen konvolutt

 

Prøvemateriale for mer utbredt pasient diagnostikk må også merkes tydelig med «mulig apekopper». For mer om analysen, se Apekoppvirus DNA

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med oss tlf: 90 15 77 30