Viktig: HMS ved forsendelse av prøver til Mpox-analyse

Molekylær og virologisk seksjon (MoV) på Ullevål sykehus utfører PCR-diagnostikk for Mpox (apekopper). Mpox-viruset er definert som smitterisikogruppe 3.
 Wikimedia commons
Wikimedia commons
Andreas Lind
03.10.2023 14:32:57

Ved prøvetaking er det derfor meget viktig at man forholder seg til en hver tid gjeldende prøvetakingsrutiner definert av FHI og kommunens smittevernansvarlige. I tillegg må man være klar over at dårlig eller ikke merket prøvemateriale utgjør en smitterisiko for vårt laboratoriepersonell.

 

Vi minner derfor om følgende:

  • Korken på prøveglasset må skrus godt igjen.
  • Prøveglasset må legges i separat i transporthylse.
  • Både prøveglass, transporthylse og rekvisisjon må merkes tydelig med “mulig Mpox” og sendes i egen konvolutt, og ikke sammen med andre prøver.

 

Prøvemateriale for mer utbredt pasient diagnostikk må også merkes tydelig med "mulig MPox". For mer om analysen, se Mpox DNA (Apekoppvirus) (Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi OUS)

 

Elektronisk rekvirering anbefales, analysen er tilgjengelig i DIPS-Interactor. 

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon. 

 

Angi tydelig relevant klinisk informasjon på rekvisisjonen.

 

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med oss tlf: 90 15 77 30