Luftveissesongen 2023-24 i gang

I den sammenheng utføres ordinær luftveisdiagnostikk også lørdager fra uke 40 og ut sesongen.
 Foto: Andreas Lind
Foto: Andreas Lind
Andreas Lind
29.09.2023 11:16:30

Luftveissesongen har typisk varighet fra uke 40 til uke 20  (medio mai),  og i den forbindelsen starter Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MOV) ved Avdeling for mikrobiologi opp igjen med lørdagsvakter i samme periode med oppstart 8 oktober. Enheten vil kun være tilgjengelig for utførelse av ordinær luftveisdiagnostikk på lørdager.

 

For informasjon rundt forsendelse og åpningstider se i vår Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi : Åpningstider og kontaktinformasjon og Prøvetaking og forsendelse.

 

Følg også med på  vår egen oppdaterte ukesoversikt over luftveisagens.