Screening for SARS-CoV-2 av asymptomatiske pasienter ved OUS

I følge oppdatert nivå-1-prosedyre gjøres nå screening av asymptomatiske pasienter ved OUS
Andreas Lind
29.06.2020 16:14:14

Det er i den sammenheng opprettet en egen analyse, SARS-CoV-2 RNA Screening.

Denne analysen kan kun rekvireres elektronisk ved OUS og kun på de pasientgruppene som er definert i e-håndboksdokument 137488.

 

All annen diagnostikk gjøres som vanlig under ordinær analyse SARS-CoV-2 RNA