Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 2. januar 2018

Fra 2018 må rekvirenter som sender prøver til Avdeling for mikrobiologi Rikshospitalet og Ullevål, bruke prefrankerte biologiske konvolutter. Ny forsendelsestid er 2-3 virkedager.
Dora Haugenes
20.12.2017 11:31:59

Prefrankert konvolutt tilhørende Ullevål Sykehus (se bilde) kan fortsatt brukes.

Rekvirenter som sender prøver til Rikshospitalet, må fra 1. januar 2018 midlertidig bruke Ullevåls konvolutt med maskinskrevet (ikke håndskrevet) adresseetikett til Rikshospitalet klistret over Ullevåls adresse.

Prefrankerte konvolutter kan bestilles hos emballasjetjenesten@ous-hf.no

 

På grunn av kort holdbarhet, må prøver til følgende analyser sendes med Ekspress over natt:

 

Avdeling for Mikrobiologi Ullevål:

Avdeling for Mikrobiologi Rikshospitalet:

 

For Ekspress over natt, må avsender inntil videre inngå avtale med Posten Norge AS.

 

 

For informasjon om transportmedier og holdbarhet ved forsendelse av prøver, se enkeltanalysene og Generelt om rekvirering, prøvetaking og forsendelse.

 

Ta gjerne kontakt med oss på mail mikdrift@ous-hf.no eller på telefon 22118825 (Ullevål) / 23071100 (Rikshospitalet) ved spørsmål angående forsendelse av prøver.