Ny metode for HIV-resistenstesting

Avdeling for mikrobiologi OUS har innført NGS som metode for HIV-resistenstesting fra 1. januar 2024.
 Foto: Andreas Lind
Foto: Andreas Lind
Andreas Lind
10.01.2024 11:25:11

Alle prøver blir testet for mutasjoner assosiert med resistens mot proteasehemmere (PI), nukleosid/non-nukleosid RT hemmere (NRTI og NNRTI) og integrasehemmere (INSTI)

 

Vi minner samtidig om viktigheten av å fylle ut papirrekvisisjonen med opplysning om tidligere og aktuell behandling.