Oppdatering av Cytomegalovirus DNA kvantiteringsanalyse (CMV PCR)

Grete Birkeland Kro
04.03.2021 11:47:16

Fra 4.3.21 er analysen oppdatert for å optimalisere kvantiteringen sammenholdt med WHO-standard. Standarden var også i bruk tidligere, men da som en periodisk kontroll. Nå vil standarden være integrert i alle PCR-oppsettene. På grunn av denne oppdateringen blir deteksjonsgrense og nedre grense for eksakt kvantitering noe endret. Deteksjonsgrensen er nå ≤199 IU/ml (Ikke påvist), tidligere <36 IU/ml (Ikke påvist). Nedre grense for eksakt kvantitering er nå <500 IU/ml(Påvist), tidligere <200 IU/ml(Påvist). Endringen vil kunne medføre noe høyere tallverdier enn tidligere. Ta gjerne kontakt på tlf 906 28 040 for å diskutere evt problemstillinger knyttet til kvantiteringen.