Utvidet luftveisdiagnostikk forlenges

Ingress
Marie Røed Aslaksen
16.04.2024 16:28:22

Avdeling for medisinsk mikrobiologi i HMR gjør fortsatt funn av alle luftveisagens vi tester for. 

Vi utvider derfor perioden vi tester for fullt panel til å gjelde ut mai.

Medio mai vil det gjøres en ny vurdering om analysepakken skal endres eller ikke. 

  

Prøver sendt til analyse vil bli analysert mhp

 • SARS-CoV-2
 • Influensavirus A og B
 • RS-virus
 • Metapneumovirus
 • Rhinovirus
 • Adenovirus
 • Pan-corona virus (inkl SARS-Cov-2)
 • Bordetella pertussis
 • Bordetella parapertussis
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Chlamydophila pneumoniae

 

Statistikk over funn av luftveisagens i Helse Midt-Norge kan følges på StOlav sine sider;  https://data.stolav.no/s/lab/Luftveisagens-PowerBi.html