Viktig informasjon for å sikre effektiv diagnostikk av Coronavirus SARS-CoV-2

Laboratoriet mottar mange dårlig merkede prøver til screening for mistenkt COVID/smitte med SARS-CoV-2 ("coronavirus"). Dette hindrer effektiv prøvebehandling og forsinker prøvesvar.
Andreas Lind
29.02.2020 11:31:14

Laboratoriet jobber nå på spreng alle dager for raskere å kunne analysere screeningprøver fra hele Helse Sørøst og andre helseregioner.

 

Dessverre er mange prøver dårlig merket og/eller mangler klinisk informasjon.

Vi må derfor minne alle rekvirenter på viktigheten av at dette gjøres korrekt, slik at prøvesvar ikke blir unødvendig forsinket:

  1. Rekvisisjon MÅ inneholde pasientdata, rekvirentdata (inkl. telefonnummer), prøvetakingsdato, prøvemateriale,  relevant klinisk informasjon og ønsket undersøkelse.
  2. ALLE prøveglass MÅ påføres pasient-ID (personnr.) og prøvemateriale.

 

Se Coronavirus: SARS-CoV-2 E gen RNA eller ta direkte kontakt for ytterligere viktige informasjon rundt prøvetaking og forsendelse.