Avvikling av kveldsvakter i helg på Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi

Kveldsvakter i helg avvikles fra uke 34
 Wikimedia commons
Wikimedia commons
Andreas Lind
26.08.2022 08:52:06

Avdeling for mikrobiologi, Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi har under pandemien hatt utvidet åpningstid for analysering av korona. Enheten avvikler fra uke 34 kveldsvakter i helg, men fortsetter med utvidede åpningstider inklusive kveldsvakter på hverdager samt dagvakter lørdag og søndag for analysering av korona.

Ved behov for bruk av SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest, se vår brukerhåndbok SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest for indikasjoner og kriterier.

Se også Åpningstider