Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi utfører ikke luftveisdiagnostikk tirsdag 2/2

Det vil ikke bli utført luftveisdiagnostikk tirsdag 2/2 pga oppgradering av vårt laboratoriedatasystem.
Beth Brotnov
01.02.2021 14:25:33

Det er for tiden ingen forekomst av influensa, se ellers Luftveisfunn (ukeoversikt) i vår brukerhåndbok i mikrobiologi.