Begrenset kapasitet for bakterie- og soppsekvensering ved OUS

Seksjon for utvikling ved Avdeling for mikrobiologi informerer om at det vil være begrenset testkapasitet for 16S-sekvensering av bakterier og ITS-sekvensering av sopp.
Fredrik Müller, Andreas Lind
05.10.2020 10:13:36

Behovet for SARS-CoV-2 diagnotikk fører til at der er mindre bemanning tilgjengelig til å utføre bakterie- og soppsekvensering. Svartiden kan derfor bli lenger enn normalt.

 

Vi ber derfor om at prøver til 16S og ITS-sekvensering begrenses til et minimum.