Oppdatert: Behandling av pasienter på sengepost med mistenkt eller påvist Covid-19

Oppdatert: Råd fra OUS-Ullevål for behandling og håndtering av pasienter på sengepost med mistenkt eller påvist Covid-19.
Kim V. Ånonsen
28.01.2021 21:26:17

Det gis spesifikke, problembaserte råd i Covid-19-kapittelet i Metodebok i indremedisin (OUS-Ullevål).

 

Illustrasjon: Mari Bruun Ånonsen