Elektronisk rekvirering av Sars-Cov-2 hurtigtest ved Rikshospitalet

Fra 12. desember 2023 skal Sars-CoV-2 hurtigtest rekvireres elektronisk også for rekvirenter ved OUS Rikshospitalet.
 Foto: Regine Barlinn
Foto: Regine Barlinn
Andreas Lind
12.12.2023 10:26:07

Dette gjøres i DIPS ved at man velger «SARS-CoV-2 RNA (Hurtigtest)». Man må fortsatt ringe og avtale hurtigtesting direkte med laboratoriet. Se SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest for detaljer rundt analysen og rekvirering.