Info til rekvirenter- Avslutning av analyse Norovirus RNA på prøvemateriale oppkast

Ingress
Eivind Lilleås
01.03.2024 12:38:42
Avdeling for medisinsk mikrobiologi legger ned sin analyse Norovirus-RNA på prøvemateriale oppkast fra 1.3.24
Dette begrunnes med at oppkast er et mindre egnet materiale for PCR-analyse grunnet høyt innhold av syre. Dette gir risiko for degradering av DNA/RNA som er substrat i PCR –analyse som videre gir redusert sensitivitet og økt sannsynlighet for falske negative svar.
Rekvirert Nororvirus på prøvemateriale oppkast etter 1.3.24 vil bli avvist.
 
Feces er foretrukket prøvemateriale for Norovirus og analyseres videre som før med PCR.  Prøve tas på fecalswab (grønn topp) og det skal være synlig avføring på pinnen.  "