SARS-CoV-2 hurtigtest utføres av Avdeling for medisinsk biokjemi fra 22.09.2020

Avdeling for medisinsk biokjemi, Ullevål (MBK) overtar analysering av SARS-CoV-2 hurtigtest fra Avdeling for mikrobiologi, Ullevål.
Andreas Lind
17.09.2020 15:25:40

Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 22. september 2020 kl. 08:00. Rekvirenter må sende prøvene direkte til Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK). Alle svar legges fortløpende ut elektronisk i DIPS og på helsenorge.no som tidligere. Avdeling for mikrobiologi vil fortsatt ha ansvaret for selve analysen. Les mer om analysen, rekvirering og prøvetransport under (SARS-CoV-2 RNA Hurtigtest.