PCR-analyse av Cytomegalovirus, JC-virus, BK-virus og Epstein-Barr virus

Instrumenter for PCR-analyse av Cytomegalovirus (CMV), JC-virus, BK-virus og Epstein-Barr virus (EBV) er nå i orden etter lengre tids tekniske problemer og forlenget svartid.
Grete Kro
22.04.2022 14:23:38

Nye prøver blir analysert fortløpende. For å komme à jour vil prøver tatt før 19. april ikke bli analysert. Alle prøver arkiveres og dersom analyse av prøver tatt før 19. april er nødvendig kan det tas kontakt på tlf 23071099