SARS-CoV-2 sekvensering og variantanalyse avsluttet

Sekvensering og variantanalyse av SARS-CoV-2 ble avsluttet fra 1. april 2023 og vil ikke lenger utføres rutinemessig ved Avdeling for Mikrobiologi OUS. Årsaken er lav prøvemengde og fordi det kliniske behovet i mindre grad er tilstede.
Andreas Lind
12.04.2023 14:06:05

Et utvalg prøver vil ukentlig videresendes Folkehelseinstituttet for sekvensering i overvåkningsøyemed. Ved behov for SARS-CoV-2 sekvensering av prøver for klinisk formål, ta kontakt med lege ved Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi (MoV) på telefon 90 15 77 30 (08:30-15:30 på hverdager)