Raskere og bedre diagnostikk ved diaré!

Vi har fått multipleks realtime PCR for de viktigste bakteriene og parasittene som kan gi diaré.
Andreas Lind og Miriam Sare
09.11.2017 15:16:51

Fra mandag 13. november 2017 tilbyr Avdeling for Mikrobiologi ny diaré-diagnostikk. Den nye metoden er rask og gir svar allerede én arbeidsdag etter at prøven er mottatt. Mikrober som kan påvises er bakteriene Yersinia enterocolitica, Salmonella, Campylobacter, Shigella og enteroinvasiv E. coli (EIEC), og parasittene Cryptosporidium, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica.

 

Vi kan undersøke fæces i steril beholder uten tilsetning eller i flytende bakterietransportmedium. Prøver på kullpensel og formalin vil bli avvist. Vi kan fremdeles dyrke prøver med mistanke om Vibrio, EHEC, Plesiomonas og Aeromonas dersom dette er aktuelt.  Ved mistanke om infeksjoner med andre parasitter kan vi mikroskoperer prøven. 

 

Vi trenger som alltid gode kliniske opplysninger :-)

 

For ytterligere detaljer, se Fæces Multipleks PCR.