SARS-CoV-2: Forsinkelse i prøvesvar 13. oktober 2020

Grunnet en nødvendig oppgradering av instrumentet som brukes til påvisning av SARS-CoV-2, vil prøver som vanligvis blir satt på til kl 0800, bli 2 timer forsinket den 13. oktober 2020.
Andreas Lind
12.10.2020 13:05:14

Dette gjelder kun prøver som analyseres ved Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi Ullevål.

 

Vi beklager ulempene dette vil medføre.