Endring av prøvetakningsutstyr for urinprøve til mikrobiologi Ålesund

Mikrobiologi i Ålesund går over fra bruken av Monovette til Vacuette CCM rør.
Lars Christian Fjørtoft
02.03.2023 08:02:06

I forbindelse med endring av instrumentparken ved mikrobiologi i Ålesund, vil prøvetakingsutstyr for urinprøver samordnes med mikrobiologi i Molde.

 

Mer om prøvetakingsutstyret finner du her: CCM-rør urin(kit)