Influensaen dominerer fortsatt

Influensa B er fortsatt det dominerende funnet i luftveisprøver analysert ved Avdeling for Mikrobiologi OUS. For influensa A var 10 H1N1 og 18 H3N2.
Beskyttelse og vaksine forebygger smitte og sykdom.
Beskyttelse og vaksine forebygger smitte og sykdom. Tegning: Skavlan
Tegning: Skavlan
Andreas Lind
02.03.2018 11:40:45

Influensa type A og B gir årlige utbrudd eller epidemier av varierende styrke.Tall fra Folkehelseinstituttet tyder likevel på en nedgang i influensalignende sykdom nasjonalt. Våre tall for uke 8 og 9 vil muligens vise den samme trenden hos oss.

 

Følg influensasesongen ved å lese vår ukentlige oppdatering og ved å klikke på følgende linker: