Ny analyseplattform for HIV-1 RNA, HCV RNA og HBV DNA kvantitering

Ingvild Klundby og Dag Helge Norrvall
28.11.2018 17:29:14

29.11.18 bytter Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Ullevål analyseplattform for kvantitering av HIV-1 RNA, HCV RNA og HBV DNA fra Roche Cobas AmpliPrep-Cobas TaqMan Version 2.0 til Roche Cobas 6800 system. Den nye plattformen er en helautomatisk oppgradering av den gamle, med forbedringer i arbeidsflyten i laboratoriet som forhåpentligvis vil kunne bidra til ytterligere reduksjon av vår svartid for disse analysene.

 

Resultatene med ny og gammel metode vil ikke alltid være helt like. Resultater hos den enkelte pasient vil ikke være direkte sammenliknbare med resultater oppnådd med gammel metode, selv om det for de fleste pasienter kun vil være små forskjeller. Erfaringsmessig vil nivå av HIV-1 RNA for de fleste ligge noe høyere med den nye metoden. For resultatene for alle tre virus vil mindre variasjoner kunne forekomme, blant annet fordi ulike varianter av viruset vil kunne amplifiseres ulikt med ny og gammel metode.

 

Vennligst ta kontakt med laboratoriet ved uventet resultat, eller ved spørsmål vedrørende endring av metodene.