Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Ullevål utvider igjen sine åpningstider

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi utvider sine åpningstider i forbindelse med ordinær SARS-CoV-2 (covid19) diagnostikk og vil igjen ha SARS- CoV-2 diagnostikk på natt.
Beth Brotnov
09.11.2020 14:50:36

I tillegg er ordinær luftveissesongen nå i gang og i den forbindelse utfører enheten luftveisvirusdiagnostikk for pasienter inneliggende på sykehus også lørdager og søndager.

 

Luftveissesongen varierer fra år til år, men varer typisk fra november til mai. Frist for levering av prøver er kl. 10 hver dag.

 

Åpningstider:

Mandag-søndag kl.00:00-24:00

For levering  av prøver se Levering og forsendelse av prøver

Se også  Kontakt avdelingen og Åpningstider