Endret åpnings- og svartid for SARS-CoV-2 (ordinær test) fra 22.09.2020

Ny åpningstid for Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål, er fra kl. 07:00 til kl. 24:00. Dette vil medføre forlenget svartid på SARS-CoV-2 (ordinær test)
Andreas Lind
17.09.2020 15:29:08

Dette dreier seg særlig om prøver mottatt etter kl 19 hvor svaret vil foreligge neste morgen. Vi beklager ulempene dette kan medføre. For mer om analysen, se SARS-CoV-2 RNA.