Luftveissesongen 2018/2019

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Ullevål har åpent på lørdager i luftveissesongen.
Dora Haugenes
20.11.2018 14:50:01

Avdeling for mikrobiologi, enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Ullevål er nå åpen på lørdager fra kl 08-1530.

Enheten er åpen på lørdager kun i luftveissesong som typisk varer fra november – mai. Luftveissesongen varierer fra år til år og vi vil tilpasse perioden med lørdagsåpnet etter behov.

 

På lørdag i sesong utføres kun diagnostikk av luftveisvirus for pasienter inneliggende på sykehus.

 

Prøver leveres på Seksjon for felles eksternt prøvemottak, Laboratoriebygget, bygg 25, Ullevål Inngang nord, 1. etg (Tlf 22118825) innen kl 10.