Elektronisk rekvirering av serologiske analyser tilgjengelig ved OUS Ullevål

Det er nå åpnet for elektronisk rekvirering av serologiske analyser også ved OUS Ullevål.
 Illustrasjon: Andreas Lind ved hjelp av DALL-E, 2024
Illustrasjon: Andreas Lind ved hjelp av DALL-E, 2024
Andreas Lind
29.01.2024 10:45:08

Dette er nå mulig og sterkt anbefalt ved alle avdelinger ved Ullevål som tar blodprøver selv. Selve bestillingen gjøres i DIPS som for andre prøvebestillinger.

 

På avdelinger der avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) står for blodprøvetaking, som for eksempel akuttmottak, er elektronisk rekvirering av serologiske analyser foreløpig ikke mulig av tekniske årsaker. Her må fortsatt papirrekvisisjon benyttes.