Konfirmasjonstesting av HTLV I/II virus

Avdeling for mikrobiologi OUS har overtatt konfirmasjonstesting av HTLV I/II virus fra FHI og kan nå tilby både screeningtest og konfirmasjonstest
Kristine Schiøtz
13.07.2018 13:06:45

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi ved Avdeling for mikrobiologi, OUS, Rikshospitalet tok fra 01.04.2018 over konfirmasjonstesting for HTLV I og II fra Folkehelseinstituttet. Analysen som utføres er en manuell EIA-test og er aktuell som konfirmasjonstest på prøver som er reaktive for HTLV I/II i primærtester. Analysen kan utføres i serum eller ETDA-plasma. Positive prøver på konfirmasjonstesten vil bli videresendt til HTLV I/II referanselaboratoriet i Örebro, Sverige, for Western Blot og subtyping. Vi viser til oppdatert informasjon  under HTLV-1/2 antistoff supplerende test (EIA).

For nærmere informasjon, kontakt medisinsk faglig ansvarlig  under tlf. 23071101.