Apekopper - Orthopox DNA PCR tilgjengelig ved OUS

Orthopoxvirus DNA PCR er nå tilgjengelig ved Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål ved spørsmål om apekopper.
Apekopper
Apekopper Wikimedia
Wikimedia
Andreas Lind
30.05.2022 18:47:21

Vennligst se Orthopoxvirus DNA for detaljer rundt analysen, inkludert rekvirering.

Spesifikk Apekopp DNA PCR med bestemmelse av clades er under validering og vil etableres ved avdelingen innen kort tid.