Mulige forsinkelser i luftveisdiagnostikk grunnet stort antall koronaprøver

Avdelingen opplever nå en enorm pågang av prøver til koronadiagnostikk. Dette kan medføre forsinkelser i annen luftveisdiagnostikk bort sett fra SARS-CoV-2
Andreas Lind
12.03.2021 13:53:21

Av logistiske og personelle årsaker vil man ikke alltid kunne utføre vanlig luftveisdiagnostikk alle dager, noe som kan medføre forsinkede prøvesvar enkelte dager. 

 

For luftveis-statistikk, se Luftveisfunn (ukeoversikt)