Referansefunksjon for syfilis

Hurra! Vi har blitt referanselaboratorium for Syfilis!
 Leger ved avdeling for Virologi og serologi. Andreas Lind, Veselka Petrova Dimova- Svetoslavova  og Miriam Sare
Leger ved avdeling for Virologi og serologi. Andreas Lind, Veselka Petrova Dimova- Svetoslavova og Miriam Sare
Miriam Sare
05.03.2018 08:11:35

Helsedirektoratet har nylig tildelt oss oppgaven å ha referansefunksjon for Treponema pallidum-bakterien. Vi har nå et landsdekkende ansvar for å gi vitenskapelige råd og støtte om diagnostikk av Syfilis. Vi opprettholder vårt brede tilbud av syfilisanalyser og kan ta imot prøver fra hele landet ved behov.

 

Se alle våre syfilisanalyser her.

 

Les om Syfilis her.