Nytt innhold i luftveispanel

Fra og med 13.09.2022 vil det være et noe endret innhold i analysepanelet for luftveisprøver.
Einar Nilsen
12.09.2022 15:44:19

Endringen er i form av 3 nye analyser: Rhinovirus, Adenovirus samt en analyse som fanger opp andre coronavirus enn SARS-CoV-2. Til sammen vil analysepanelet for luftveisvirus inneholde:

 

Adenovirus

Humant metapneumo virus

Influensavirus A og B

Respiratorisk syncytial virus

Rhinovirus

SARS-CoV-2

Coronavirus (fanger opp alle typer coronavirus)

Analyse for Parainfluensavirus vil etter plan bli lagt til panelet i løpet av vinteren.

 

Utvidelsen er gjort for å sikre en noe grundigere epidemiologisk overvåkning av luftveissykdom jmf. erfaringer fra pandemien.

Innholdet i analysepakkene vil sannsynligvis begrenses våren 2023 når kommende luftveissesong er over.