Ny luftveisdiagnostikk med kortere svartid

Avdeling for mikrobiologi OUS bytter plattform for luftveisanalysene fra 28. september 2022. Prøvene vil bli analysert og besvart fortløpende innenfor åpningstiden, noe som vil korte ned svartiden betydelig.
Andreas Lind
28.09.2022 16:37:49

For å få glede av kortere svartid, må prøver sendes så fort som mulig, gjerne med rørpost innenfor åpningstiden. Se også Kontaktinformasjon.

Den nye plattformen medfører også etablering av analyse for Bordetella parapertussis, samt noen mindre endringer i analysepakker.

Mulige Luftveispakker (kan kombineres, vurderes på laboratoriet basert på oppgitte kliniske opplysninger og alder):

 

Agens Standard Utvidet

LV-Bakt.

Kikhoste
Influensavirus A, B RNA V V X X
Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA V V X X
Adenovirus DNA V V X X
Humant metapneumovirus RNA V V X X
Rhinovirus RNA V V X X
SARS-CoV-2 RNA V V X X
Parainfluensavirus 1,2,3,4 RNA

X

V X X
Enterovirus D68 RNA X V X X
Chlamydia pneumoniae DNA X V V X
Mycoplasma pneumoniae DNA X V V X
Bordetella pertussis (kikhoste) DNA X X X V
Bordetella parapertussis DNA X X X V