Forenklet behandlingsregime ved paracetamolforgiftning

Tidligere ble acetylcystein dosert i tre trinn. Regimet er forenklet.
Kim Ånonsen
18.02.2021 09:57:37

Les mer om den nye totrinnsdoseringen i Metodebok for indremedisin. Hele forgiftningskapittelet er revidert av Knut Erik Hovda og Dag Jacobsen.