OUS Ullevål: Nytt transportmedium for luftveisprøver

OUS Ullevål: Nye rør med transportmedium egnet for prøvetaking for påvisning av både SARS-CoV-2 og vanlige luftveisagens fra øvre luftveier er nå i bruk.
Belinda Langnes Lindstad
01.04.2020 14:43:47

Ved Avdeling for mikrobiologi har vi nå produsert egne rør med transportmedium som kan benyttes for prøvetaking ved mistanke om henholdsvis SARS-CoV-2 og/eller vanlige luftveisagens i øvre luftveier.
Det er svært ønskelig at disse rørene benyttes ved prøvetaking internt på OUS Ullevål da de nye rørene er tilpasset instrumentet som benyttes ved analysering. Bruk av de egenproduserte rørene vil bidra til bedre prøveflyt og kortere svartider.

 

Prøverørene er pakket separat, har 1 ukes holdbarhet og må oppbevares i kjøleskap. Prøvetakningspenslene kan oppbevares i romtemperatur.

 

MERK: De nye rørene skal kun brukes til SARS-CoV-2 og luftveisagens.

 

Ved OUS Rikshospitalet, Aker og DNR benyttes inntil videre ordinært virus transportmedium som tidligere virus transportmedium