Testing av donorer av celler og vev

Ingress
Andreas Lind
13.06.2019 10:38:43

I henhold til celler- og vevforskriften (FOR-2015-12-07-1430 Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev), tilbyr Avdeling for mikrobiologi nå Hepatitt B virus DNA (kvalitativ), Hepatitt C virus RNA (kvalitativ) og HIV-1/2 RNA (kvalitativ) for testing av donorer av celler og vev. Serumprøve må sendes samtidig, da prøvesvar fra PCR og serologi vurderes samlet.

 

Se ytterligere detaljer i avdelingens brukerhåndbok under www.ousmik.no.