SARS-CoV-2 Antistofftest nå tilgjengelig!

Etter iherdig innsats og uttesting, kan Avdeling for Mikrobiologi nå tilby antistofftest for SARS-CoV-2 ("korona")
 Bioingeniørene Ann Birgit, Nejra, Ida, Hege, Vegard og Silje foran analysemaskinen Roche Cobas Pro (e801)
Bioingeniørene Ann Birgit, Nejra, Ida, Hege, Vegard og Silje foran analysemaskinen Roche Cobas Pro (e801)
Andreas Lind
18.05.2020 14:56:39

Bioingeniørene ved Enhet for Serologi på Ullevål står klare til å motta prøver til SARS-CoV-2 serologi. Denne diagnostikken kan brukes til å kartlegge om pasienter har gjennomgått Covid-19.

Testen går på en automatisert Roche serologiplattform og påviser både IgM og IgG i samme test.

 

Les mer om testen inkludert rekvirering, svartid og tolkning av svar under SARS-CoV-2 Antistoff