Slutt på ordinær luftveissesong for 2023/24

Enhet for Molekylærdiagnostikk og Virologi (MoV) avsluttet derfor sin siste lørdagskjøring av luftveisprøver før sommeren den 11. mai 2024.
 Foto: Andreas Lind
Foto: Andreas Lind
Andreas Lind
16.05.2024 09:33:32

Hurtigtest for Influensa A, B, Respiratorisk syncytialt virus (RSV) og SARS-CoV-2 RNA vil fortsatt være tilgjengelig 24/7. Se egne rutiner og indikasjon.