Diagnostikk i påskehelgen 2018

Påsken nærmer seg med noe redusert diagnostikk ved Avdeling for Mikrobiologi. Les videre for hva dette innebærer i praksis.
 Foto: Andreas Lind
Foto: Andreas Lind
Andreas Lind
22.03.2018 12:22:23

Antall positive funn på både influensa og RSV er fortsatt høy, se Luftveisfunn ukeoversikt. Avdelingen gir derfor tilbud om ekstra luftveisdiagnostikk både på skjærtorsdag (29/3) og 2. påskedag (2/4).

For å sikre rask analyse av luftveisagens bør man være oppmerksom på følgende:

  • Prøvene må ankomme Avdeling for mikrobiologi innen kl. 09:00 på disse dagene. Vi presiserer at det er viktig at prøvene sendes med rørpost (rørpost nr. 9, Bakteriologisk enhet) eller leveres direkte (Bygg 25, 3. etasje Ullevål).
  • Alle svar overføres umiddelbart til DIPS. Bioingeniør på Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi er tilgjengelig på tlf. 22118846 mellom kl. 08:30-10:00, etter dette er bioingeniøren opptatt med analysearbeid.
  • Se forøvrig Rutiner for diagnostikk ved mistenkt influensa i Akuttmottaket influensasesongen 2017-2018 (under).

 

Utover dette gjelder følgende for påskehelgen:

  • Virusanalyse på spinalvæske kjøres påskeaften 31/3.
  • 16S og sopp PCR med sekvensering må ankomme Seksjon for utvikling, Ullevål senest kl 15:00 mandag 26/3 for at de skal bli ferdig analysert før helligdagene. Prøver som kommer etter dette vil ikke bli analysert før etter påske. Eventuelle sekvenser vil være klare til analysering på Rikshospitalet senest kl 11:00 onsdag 28/3.
  • Cytomegalovirus DNA kvantitering, JC virus DNA kvantitering og BK virus DNA kvantitering utføres 31/3.
  • Bakteriologisk diagnostikk og hurtigdiagnostikk utføres alle dager, se vedlegg for åpningstider under.

 

For hasteprøver og diskusjon rundt prøvelogistikk, ta gjerne kontakt med vakthavende mikrobiolog.