Slutt på Rubella-screening av alle gravide fra 1. november 2018

På bakgrunn av nye rettningslinjer, utføres undersøkelse av rubellaantistoff nå kun hos gravide som ikke er vaksinert eller som har usikker vaksinasjonsstatus.
Veselka Dimova og Andreas Lind
30.08.2018 12:38:53

For mer informasjon, se www.fhi/no - Rubella og graviditet.