Diagnostikk av luftveisvirus i sommer

Elisabeth Toverud Landaas
19.06.2020 14:51:48

Det er for tiden få prøver til luftveisdiagnostikk og lite påviste funn, samt fortsatt begrensninger på leveranse av plastikk og reagenser til instrumentparken. Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi utfører derfor testing av luftveisagens kun mandag, onsdag og fredag i sommer.

Ved behov for hurtigtest, se Influensa og RSV hurtigtest.