Enhet for Molekylærdiagnostikk og virologi, åpnings- og svartid i forbindelse med SARS-CoV-2 (covid19) diagnostikk

Enhet for Molekylærdiagnostikk ved Ullevål, åpnings- og svartid for SARS-CoV-2 diagnostikk
Andreas Lind, Beth Brotnov
18.03.2020 10:34:47

Åpningstider:

Mandag-søndag kl.08:00-21:30

 

Svartid:

Mandag-søndag:

Prøver mottatt og registrert ved laboratoriet innen kl 17: svar i DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar innen kl.22 påfølgende dag. 

  

Alle positive svar ringes ut til ansvarlig personell fortløpende inntil kl.22 alle dager.

  

For spørsmål:

Felles prøvemottak, Avd for mikrobiologi (Ullevål) 22118825:

Mandag – fredag: mellom kl 08:00 og 17:00

Lørdag og søndag: mellom kl.08:00 og 15:30

 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi 22118845:

Mandag – fredag: mellom kl. 17:00 og 22:00

 

For legekonferering ring 90716579 (vakthavende viruslege):

Mandag – fredag: mellom kl.8:00 og 22:00

Lørdag og søndag: mellom kl.8:00 og 15:30

 

 For mer om analysen se Coronavirus: SARS-CoV-2 E gen RNA