Navneendring for Cytomegalovirus(CMV) DNA kvantitativ analyse og Polyomavirus DNA kvantitativ analyse i DIPS

Fra 15.12.22 er navnet på Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantitativ analyse og Polyomavirus DNA kvantitativ analyse endret i DIPS
Grete Kro
16.12.2022 14:42:18

Navnet til analysen «Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantitativ analyse» har blitt oppdatert i tråd med nasjonalt kodeverk og heter nå «P- Cytomegalovirus (CMV) DNA». Bokstaven P-foran navnet viser at materialet er Plasma, og skiller plasmaanalysen fra analyse i andre prøvematerialer.

 

Tilsvarende navneendring er gjort for JC-polyomavirus og BK-polyomavirus der analysene heter hhv «P-JC polyomavirus DNA» og «BK polyomavirus DNA»

 

Det er kun analysenavnene som er endret, resultatutgivelsen er som tidligere.

 

Ved spørsmål kan det tas kontakt på telefon 23071099