Elektronisk rekvirering av hurtigtest for SARS-CoV-2, Influensa A/B og RSV ved Aker sykehus og Radiumhospitalet

SARS-CoV-2 hurtigtest utføres nå ved Aker sykehus og Radiumhospitalet av Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) og kan elektronisk rekvireres.
 Wikimedia commons
Wikimedia commons
Regine Barlinn
17.02.2021 09:45:52

Hurtigtesten inkluderer også Influensa A/B og RSV (RS-virus).

 

Vi minner om at leveranse av reagenser til analysene fremdeles er begrenset, og at bruk av SARS-CoV-2 RNA (ordinær test) ALLTID er hovedregel ved mistanke om covid-19.

Se brukerhåndboka SARS-CoV-2 RNA (PCR) Hurtigtest, Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA Hurtigtest og Influensavirus A, B RNA Hurtigtest for oppdatert indikasjon og nærmere informasjon.