Screening for nytt Coronavirus - SARS-CoV-2 på plass ved Oslo universitetssykehus

Diagnostikk for nytt Coronavirus-SARS-CoV-2 er nå etablert ved Avdeling for mikrobiologi, OUS
Andreas Lind, Fredrik Müller
17.02.2020 12:27:50

Fra og med 18.02.20 tilbyr Avdeling for mikrobiologived OUS førstelinje screeninganalyse ved mistanke om nytt Coronavirus - SARS-CoV-2 for rekvirenter ved OUS og innen Helse Sør-Øst.

PCR-analysen er satt opp i henhold til WHO’s anbefalinger. Positive prøveresultater må bekreftes ved Folkehelseinstituttet.

 

For videre informasjon vises det til avdelingens brukerhåndbok (https://ousmik.no) der analysen er omtalt HER.

 

Se ellers retningslinjer om diagnostikk fra Folkehelseinstituttet som blir oppdatert fortløpende.

For rekvirenter ved OUS: se også nivå 1 dokument «Nytt Coronavirus (2019-nCoV) - håndtering av pasienter med mistanke»