Rutinemessig Influensa A subtyping avsluttes

Rutinemessig subtyping av Influensa A avsluttes ved OUS, men kan utføres ved behov.
Andreas Lind
02.01.2023 15:09:08

For detaljer, se Influensavirus A, subtyping.

FHI gjør Influensa subtyping som tidligere som ledd i influensaovervåkningen.